Monthly Archives: July 2012

Mistakes

Mistakes make you realizewhat you had, what you’ve lostand what you’ve taken for granted.They make you realizethat sometime there are”no next times””no time outs” and”no second chances”but life is a “working progress”as long as we live wehave ever…

Muslim Families: Banned Pilar College

“Let us support the “Right to Hijab Movement” to stop the discriminating policy of the Pilar College, Zamboanga City who is asking the Muslim students to waive their rights of wearing hijab in the college. Whoever support in the name of Allah, please c…

Money vs Character

MoneyMoney can buy you bed but not sleepMoney can buy you books but not knowledgeMoney can buy you food but not appetiteMoney can buy you clothes but not beautyMoney can buy you a house but not homeMoney can buy you medicine but not healthMoney can buy…

Category: Uncategorized

Ramadan Eats…. A Small Reminder

Image taken from Presstv.ir If you’ll be praying in Greenhills, just wanted to remind you faithful worshippers of a few places available to you that serve up a tasty iftar.Ranao Halal Food . They serve up iftar as well as suhoor. Check with the owners …

Category: Uncategorized

Comments on Zamboanga City (dot com): Female Muslim Studes wearing hijab not allowed to study

http://www.zamboangacity.com/blog/1944#comment-25

Although I’m a Muslim, and just like you Avelino I also don’t understand why they would want to learn in a place that does not reinforce their beliefs and culture.

Maybe perhaps you are right there is no other colleges that allow ‘hijab’ that’s as good as Pilar.

Maybe they were just so naive to believe that they live in a democratic country where one’s belief shall not be an obstacle in attaining the basic human rights of education.

Maybe they might have thought that if this school is ran by nuns who themselves weir some form of veil (habits) maybe they can be accommodated there.

Maybe they thought that in principle, the veil and the habit are essentially the same that promotes modesty and chastity.

Maybe they didn’t have a choice, Sir Avelino, there is no Muslim school in Zamboanga City that reaches the college level.

Maybe they were wrong to assert that the veil does not prevent them from learning and be at par with anyone.

Please excuse them for believing that they too have the right to practice their religion wherever and whenever they want.

The crux of the matter here is this: Education is not just passing of information. It is also passing the culture. Pilar is very clear about that. It wants to produce learned Christians and it is their prerogative.

As soon as these Muslims realize the purpose of education I just mentioned then they will wake up and find other alternatives and probably settle in other schools.

Category: Uncategorized

SULU SAIL: TRIP OF THE SULU PIRATE!

SULU SAILTrip of the Sulu PirateNeldy JoloIt starts from the sail where it begins. The heritage reveals still the unconquered men of the seas remain. There is so much to remember but many have been forgotten. In the stories of men that freedom is not m…

Category: Uncategorized

Prayers and Dua’s

We all pray for thanksgiving or for something good to happen. I admit, I do ask for things when I pray – may it be for me or for my loved ones. Each time after my prayer, I make sure that I have a one on one talk with the Almighty. Though, it is just m…

Ramadan Mubarak 2012

Halal Manila would like to congratulate the global Muslim community on the advent of the holy month of Ramadan. The Holy Prophet (pbuh) has stated in an narration agreed upon by all schools of thought: “Begin fasting when you see the new moon, an…

Category: Uncategorized

Colon: Isang Nobela

MATAGAL AKONG NAWALA sa blog na ito. Sa halos tatlong taon na pagkawala, para sa lahat ng nagtatanong kung ano na nga ba ang nangyari sa akin sa panahon na ito, nais kong ibahagi na nakasulat ako ng isang nobela. Itinuturing ko na ang Colon ang ‘ikalawa’ kong nobela (ang ‘unang’ nobela ay tinatapos ko hanggang sa ngayon, ang Urbanidad, na sinimulan kong isulat sa Maynila noong 2007 at nailathala na ang bersiyon na maikling kuwento sa Journal ng Cultural Center of the Philippines noong 2005.)

Nitong Mayo lang nakatanggap ako ng paanyaya mula sa nobelista at makata na si Edgar Calabia Samar ng Ateneo de Manila University na ilathala sa Tapat Journal ang Colon sa darating na Disyembre. Lubos kong ikinatuwa ang balita mula sa kaibigang manunulat dahil marami-rami na rin ang nagtatanong sa akin kung kailan ba nila mababasa nang buo ang nobela.

At dahil Ramadan ngayon at naka-on ang ‘generous mode’ nais kong ibahagi ang isang kabanata ng Colon. ‘Pagsilip’ lamang ito sa buong nobela at inaasahan ko na babasahin mo pa rin ang buong aklat paglabas nito sa Disyembre.

Sa bahaging ito ng nobela isinasalaysay ni Blesilda ang huntahan nila ni Lolo Cali (na isang matandang Meranao at dating guro) habang nagsasaya ang buong siyudad ng Cebu sa Sinulog Festival. Sa bahaging ito ng nobela nabanggit ni Blesilda sa matanda na ‘hinahabol’ siya ng mga Ilaga na siya namang ikinatawa ng matanda dahil ang Ilaga ay isa na lamang alaala sa kanya at bahagi ng kanyang kabataan, isang kasaysayan. Ang kuwento ng matanda tungkol sa kanyang karanasan ay mahalagang bahagi ng paghahanap ni Blesilda sa mga kasagutan sa kamatayan ng matalik niyang kaibigan at sa paghahanap niya sa sarili niyang pagkatao.

Basa lang mga kaibigan.

KABANATA 10 (excerpt)

Madilim na ang langit nang makarating na kami sa tapat ng inuupahan kong kuwarto. Unti-unti nang nalalagas ang mga tao sa Colon. Naririnig pa rin sa malayo ang ingay ng mga tambol at silbato. Ganoon din ang mga palakpak at hiyawan ng mga tao. Nang dumating kami ni Aldo sa harap ng paupahan naroroon pa rin ang matanda at nakaupo sa tapat ng kanyang mga paninda; tumitingkad sa ilalim ng liwanag ng dilaw na bumbilya ang puti niyang kopiya. Taimtim na nagbabasa ang matanda at may suot na itong makapal na salamin.

Assalamu alaykum,” ang nakangiting bati ni Aldo sa matanda.

Wa alaykum sala’am,” ang sagot ng matanda. “Islam ka?”

“Ay! Hindi. Filipino.”

Ngumiti lang ang matanda at nagpatuloy sa pagbabasa.

Nagpaalam ako kay Aldo at nagdesisyon kaming magkita sa ikatlong araw para kausapin ang propesor sa San Carlos. Walang pasok ang mga paaralan at establishemento kinabukasan na palaging idinedeklara ng Cebu City bilang araw ng pahinga pagkatapos ng Sinulog.

“Lady, lumapit ka nga rito sa tabi ko,” ang tawag sa akin ng matanda. “Dito sa tabi ko…”

Naupo ako sa tabi ng matanda. Napansin ko na nagbabasa siya ng nobela. A Passage to India ni E.M. Forster.

“Ano nga ba ang pangalan mo, Lady?” Kapansin-pansin ang kakaibang punto sa pagsasalita ng matanda.

“Blesilda Canugan po,” ang sagot ko. Natutuwa ako sa eksena. Hindi ako nagkaroon ng lolo o lola sa aking buhay kaya isang pambihirang karanasan ang makatabi ko at makipag-usap sa isang matanda. Naisip ko tuloy kung ano kaya ang hitsura ng mga tunay kong lolo at lola, na mga magulang ng mga tunay kong mga magulang.

“Kanina tinanong mo ako kung alam ko ba ang Ilaga di ba?”

“Opo. May hinahanap ho kasi ako—at nu’ng kasama ko na naghatid sa akin dito—mga Ilaga.”

Natawa ang matanda. Malakas na tawa na sinundan ng mga mararahas na pag-ubo. Hinaplos ko ang likod niya. Iyon ang unang pagkakataon na hinawakan at hinaplos ko ang likod ng isang tao na hindi ko man lang kilala at ninanais kong gumaling siya sa karamdaman. Minsan kailangan mong magtiwala sa sarili mong mga kilos, ito marahil ang kapangyarihan ng mga ina sa kanilang mga anak na may karamdaman, naniniwala sila na kaya nilang pagalingin ang karamdaman ng anak sa pamamagitan ng mga haplos. Naniniwala sila na kayang patulugin ang nag-aalburutong bata sa pamamagitan ng mga mahihinang pagtapik sa hita. Nang magtigil ang pag-ubo ng matanda nagpatuloy ito sa pagsasalita.

“Alam mo, Blesilda, teacher ako noon sa amin. I was a high school English teacher. Sa amin, sa Wao. Hindi mo alam ang lugar na iyon basta malayo…hindi mo alam dahil sa tingin ko sa iyo isa kang Tagalog na hindi nakalabas ng Maynila. Ganyan ang mga Tagalog, Blesilda, du’n sa Maynila. Hindi sila lumalabas ng Maynila pero kaya nilang patakbuhin ang buong Pilipinas.”

Nagsasalita ang matanda na para bang wala siyang kausap. Ni hindi siya tumitingin sa akin. Sa wari ko’y matagal na niyang pinaghandaan ang kanyang mga sasabihin naghihintay lang siya ng saktong tao at pagkakataon na ilalahad niya ang mga kinikimkim na mga salita. Natutuwa pa rin ako sa kanya.

“Umalis ako sa amin sa Marawi dahil ipinagkasundo ako ng mga magulang ko sa isang pangit na babae sa Malabang. Ayaw ko talaga sa babae. Dahil matigas ang ulo ko at siyempre pinag-aral ‘ata ito sa UP tumakas ako at tumira sa tiya ko sa Wao. Teka, alam mo ba ang UP?”

Oo, naman, ang sagot ko sa matanda. University of the Philippines. Naisip ko na hindi basta-bastang tindero ang matandang ito.

“Iskolar ako noon sa UP, 1959. I am one of those first Moro students that were given a scholarship under the National Integration Commission,” may pagmamalaking deklarasyon ng matanda. “Gusto kasi ng gubyerno ninyo na tuluyan nang maging bahagi ng Pilipinas kaming mga Moro. Of course I applied—I want to be brainwashed by the Filipino Christian government,” at napangiti ang matanda at kumindat pa sa akin.

Sana nagkaroon ako ng mga lolo at lola na magkukuwento sa akin ng mga pangyayari noong unang panahon.

“Matagal akong nagturo sa Wao. Halo-halo ang mga estudiyante ko. Meranao at mga Christian. Mayroon akong isang paboritong estudiyante. Meranao. Alam mo kaming mga teacher mayroon din kaming mga paboritong estudiyante hindi lang namin inaamin. Akbar ang pangalan niya—anak ng magsasaka at unang anak na lalaki ng kanyang ama. Taga-Wao. Matalino si Akbar, aba’y magaling mag-English, marunong sumagot sa klase—articulate, masipag sa mga assignment, at hindi nala-late sa klase ko,” ginawa ulit ng matanda na isa-isa niyang itinataas ang mga daliri niya sa paglalahad ng mga ‘kagalingan’ ng kanyang paboritong estudiyante.
Nagpatuloy ang matanda at inilapag na niya ang aklat ni Forster sa lupa. Paalis na ang laksang tao sa Colon at tila patungo silang lahat sa Abellana Sports Complex para sa fire works display. Unti-uni na ring dumaraan ang mga sasakyan dahil binuksan na sa trapiko ang bahaging ito ng Colon. Dalawang tartanilla na ang nakita kong dumaan.

“Minsan pinatatawag ko sa bahay si Akbar; doon siya nagme-merienda sa amin sa bahay ng tiya ko. Pinapahiram ko rin siya ng books ko na galing pa sa Maynila, mga luma at gamit nang mga libro na nabibili ko noon sa isang Intsik diyan sa Binondo—Forster, Dickens, Tolstoy, name it marami akong books. Nakahiligan ni Akbar noon ang Heart of Darkness ni Conrad. Sa mga pagdalaw ni Akbar sa bahay napansin ng tiya ko at napansin ko rin na hindi nagsa-sambahayang si Akbar.”

Ipinaliwanag niya sa akin na kinakailangang magdasal limang beses sa isang araw ang isang Muslim; kailangan itinitindig niya ang sambayahang araw-araw, walang palya.

“Kaya isang araw, kinausap ko si Akbar, nag-usap kami sa salita naming Muslim, Meranao: ‘Ikaw, Akbar, puwede kang mag-aral sa Maynila kasama ng mga Filipino. Matalino at madali kang matutong mag-English. Kaya kitang bigyan ng rekomendasyon sa UP. Pero gusto kong makita na itinitindig mo ang sambahayang araw-araw.’ Hindi sumagot si Akbar. Sabi ko kanya, ‘Ilagay mo sa tamang lugar ang maratabat, Akbar—sa loob ng masjid.’ Nagpasalamat sa akin si Akbar at nangakong magtutungo sa masjid para hintayin ang susunod na sambayahang.”

Sa bahaging ito panandaliang natahimik ang matanda. Malalim ang kanyang iniisip na parang hinuhugot niya pa sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala ang mga susunod na mga salita. Doon ko naunawaan na minsan tumatakas sa pagdadalamhati ang mga salita, gaano mo man pinahahalagahan ang mga salitang ito, mga salitang siya ring naghahatid sa iyo pabalik ng mga alaala. Maraming pamamaraan ang pagdadalamhati na bawiin sa atin ang mga bagay na matagal na nating itinuturing na ating pag-aari.

“Pinasabog ng granada ang masjid habang naroroon sa loob si Akbar kasama ng mga Muslim na nagdarasal. Marami silang namatay—pinatay— sa loob ng masjid. Sayang si Akbar, Blesilda. Naghihintay pa naman ang UP sa kanya. Naaalala ko ang araw na iyon, that was July.”

Binibilang ko ang dumaraang tartanilla sa aming harapan. Manipis na ang ingay, hiyawan at mabibilis na musika mula sa malayong Abellana Sports Complex. Nakapako ang tingin ng matanda sa lupa at ibinaling ko ang aking mga mata sa langit na gumuguhit ang sarikulay na mga paputok at kuwitis. Kay ganda ng langit ng Cebu.

“Matapos iyon sinunog ang mga bahay—sa katahimikan ng madaling-araw kung sumusugod sila. Nagdesisyong ang tiyahin ko na umalis na lang ng Wao at sinabi niya na tumakas na lang kami pabalik ng Marawi. Dali-dali kaming umalis ng bahay at ipinaiwan ng tiyahin ko ang mga libro ko na galing sa Maynila. Tumanggi ako noon na ipawian ang mga libro ko at nais ko sanang dalhin ito pabalik sa Marawi. Tumanggi ang tiya ko, hindi raw puwedeng maraming dala sa pagbiyahe. Nakarating na lang sa amin sa Marawi na sinunog din nila ang bahay ng tiyahin ko, kasama ng mga libro ko na binabasa namin ni Akbar. Makalipas ang isang buwan, hindi pa rin natapos, marami na naman silang pinatay na Muslim sa Wao. Hindi na tayo babalik ng Wao, ang sabi sa akin tiyahin ko, at sundin mo na ang napagkasunduan sa karangaya—sa ikabubuti rin ng iyong mga angkan bago nila maubos tayong lahat.”

Gumuhit sa langit ang isang mahabang dilaw na kuwitis. Nang sumabog ito sa langit libo-libong maliliit na ilaw—bughaw, dilaw, at asul ang nagkulay sa nakababagot na dilim sa himpapawid. Sinigurado kong may sapat na layo sa pagitan naming dalawa ng matanda. Naisip ko nais niyang mapanatili ang pagitang iyon; ninanais ko sanang ipatong ang isang kamay ko sa balikat niya o yakapin siya kahit hindi pa ako nakayayakap ng isang taong hindi ko naman kilala. Pero kailangan mapanatili ang espasyong iyon sa pagitan naming dalawa. Sa palagay ko, iyon na lang kasi ang nalalabi pa sa kanya.

“Tinanong mo ako kanina kung kilala ko ang mga Ilaga. Kilala ko sila, sa haba ng buhay na inilagi ko sa mundo, kilalang-kilala ko sila…mga Filipino sila.”

Micros, et. al.

I just the love the true colors of natures…Here’s more….Pity for the pixel of these photos, I only used my phone here…All photos were taken at WOODLAND ResortLets end the post with these: The wishing well…. At the mini-bridge Wit…

First Suhoor – Ramadhan 1433

I’ve just had my first suhoor. The feeling was great. We all waited for a year for this month to come, and it is now here. I am really doing my best to do those things I’ve mentioned in my previous post. Inshaa Allaah, I will be given more guidance and perseverance towards the matter.

I’ve read the Qur’an last night. It was hard at first because I had to read like a child. As I go on reading, I managed to do it. Though, I cannot recite it as beautifully as Sheikh Sudais, I am happy that I am able to pronounce the Arabic words quite well.

Sura 33 (Al-Ahzab), ayah 35:
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
Transliteration: Inna almuslimeen waalmuslimati waalmumineena waalmuminati waalqaniteena waalqanitati waalssadiqeena waalssadiqati waalssabireena waalssabirati waalkhashiAAeena waalkhashiAAati waalmutasaddiqeena waalmutasaddiqati waalssaimeena waalssaimati waalhafitheena furoojahum waalhafithati waalththakireena Allaha katheeran waalththakirati aAAadda Allahu lahum maghfiratan waajran AAatheeman
Translation: For Muslim men and women,- for believing men and women, for devout men and women, for true men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who humble themselves, for men and women who give in Charity, for men and women who fast (and deny themselves), for men and women who guard their chastity, and for men and women who engage much in Allah’s praise,- for them has Allah prepared forgiveness and great reward.

I am yet too far from my targets and goals this Ramadhan. However, I will do it step by step. Please keep me in your prayers. 🙂

Posts are from Sagacity of Life

Salam Ramadhan 1433 Hijrah

Assalamualaikum wbt dan Salam Hidayat Seluruh Alam…Kita di ambang bulan Ramadhan Al-Mubarak.Di dalam bulan yang mulia ini Allah s.w.t telah menawarkan banyak ganjaran kepada kita.Ini peluang kita untuk membuat kerja yang tidak seberat mana tapi diber…

Category: Uncategorized

Why MSU Tawi-Tawi

Who doesn’t want to study in cities to enroll in prestigious universities??? At the beginning of our senior year in high school, forms from different universities and colleges flooded in our class. The first form handed to me was the application form for UPCAT – University of the Philippines College Admission Test. The application form is for free but students wish to take the exam should pay 450.00 pesos at that time, but since I was a member of the top 10 in graduating class I am exempted to pay. Everyone wanted to study in any UP system, but the entrance exam given by this university is very tough among all universities in the country. In Tawi-Tawi only two or three or five able to passed the UPCAT each year. Most(All) them from MSU Science High School (which I spent my first two years in high school here). Me, my best friend Fatima Tasneem, and all the top 10 ranking students really wanted to take the UPCAT but the problem was the there was no UPCAT testing center in Bongao. Anyone who wants to take the exam should go to Zamboanga because the testing center nearest to Bongao is at Westerm Mindanao State University. Eventually, only Jamalul had taken the exam. The rest of us got no budget for the transportation. There came forms from Ateneo de Zamboanga University, Wetern Mindanao State University, STI, AMA and many more. I filled up all the forms given to me but I didn’t pass it. One of my friends asked me why I didn’t pass the forms, I replied “I didn’t pass the form ‘cause I am unsure in studying there”. “So where you gonna study in college? Here?”, she said. I said that “Yes!”. “What will gonna happen to you? You’r knowledge doesn’t fit here, a student like you should study in a good university in a city”, she added. I said that I don’t have a choice my parents can’t afford me to send for school in the city. In all the forms we received I only the passed and accomplished the SASE form. SASE stands for System Admission and Scholarship Examniation given by the Mindanao State University (MSU) who wishes to study in any MSU Campus. A month before graduation the SASE results were announced and each one of us took the exam got a mail containing our scores in competency areas. Luckily, I was the second highest scorer in our batch. I got full scholarship in many MSU campuses based on my score except for the MSU-IIT ‘cause the cut of score for scholars there should have be at least in the top 20 examinees among thousands of students took the exam. I was glad enough for that, some of my friends thought I’ll be studying in MSU Marawi but I told them that I’ll be spending my college days in MSU Tawi-Tawi. My parents got no enough money to support my college studies, scholarship was my only hope in finishing college back then. It was amazing as an scholar, you receive monthly stipend from school and you got no tuition to pay. For four years I maintained my scholarship, though there were times I nearly didn’t cope up the maintaining average. For non-scholars they only spend about 2,500.00 or less for the tuition fees.
Moving on, I can still remember one of the student teachers in our high school English. His name was Reynaldo P. Abid Jr. Because he was the only intern teacher we liked, we asked so much about him. He was from Cagayan de Oro City. He didn’t want to learn the Taosug or Sama which are the major dialects in Tawi-Tawi ‘cause he didn’t want to understand when somebody backstab or say something bad about him so that he wouldn’t be hurt. He played guitar and sang acoustic songs. He hated English but pursued the BSEd major English. He said, he did that intentionally ‘cause he wanted to make it as his inspiration. One of my classmates asked him “Sir, why you study here in Tawi-Tawi? There are a lot of good colleges in your hometown.” He said that he just grabbed the opportunities given by the MSU Tawi-Tawi which the Tawi-Tawians itself didn’t realize and give importance to it. He was a scholar and a candidate for magna cumlaude (with high honor). Aside from the allowance from school he earned, he earned also by being a working student. He did house chores in some of his instructor. And the payments he received from it was the one he spent in his daily needs and other expenses. He saved the allowances he received from school. For him schools are all the same. It isn’t matter about where you studied in college what matters is the person/student. Although, school and professors are major factors to horn and produce a quality graduates, but it lies in the hand of a student. Its up to him to strive hard and become a globally competitive. Some of us who listened to him, realized that. Why go to the city to study and spend so much money if you can study in MSU Tawi-Tawi and spend only a little?
My best friend Fatima Tasneem studied at Far Eastern University in Manila, Omar-Khan went to University of San Carlos in Cebu, some studied in Zamboanga, the rest scattered in some part of the country in fullfilling their dreams. Their parents can afford to sent them to prestigious school. Only few of us left in Bongao and studied at MSU Tawi-Tawi while others in Mahardika Institute of Technology and took up nursing. Anyway Fatima Tasneem got an academic scholarship in FEU and graduated as Cum Laude. Currently, she’s taking master of arts in nursing at the University of the Philippines in Manila. So her dream in studying at UP someday is now at her hand and granted by the almighty Allah….. Anyway, I don’t regret in studying in MSU Tawi-Tawi, in fact I considered it as a blessing ’cause not everyone has the opportunity to go to college after finishing high school. I even topped the NAT last April 2006 given by the Mahardika Institute of Technology, Inc. one of the famous nursing school in Tawi-Tawi and was the top nursing performing school in ARMM in 2009, but I didn’t study there ’cause I don’t have any plan to take nursing or any courses related to medicine though computer science was not my dream course. Engineering or accountancy were really I wanted to pursue back then though there was a school in Tawi-Tawi offered this degree but its not my preferred school and besides the tuition was really high. Somehow, I can say that the performance of student is not only base from what he came from but from how he shape himself and did well in the board exam he has taken. Even a student from a top university failed in a board exam, that could only mean that it’s not the fault of the university but the student itself. Even MSU Tawi-Tawi is in the southern most part of the country, it has produced topnotchers in board exam. In 2008, one of the BS Fisheries graduate topped the Fisheries Technologist Licensure Examination. In 2010, one of our batch made it to the top 8 in the Licensure Examination for Teachers. Though MSU Tawi-Tawi, doesn’t have a large percentage of board passers each year like those in some country’s finest universities, but it has produced several board passers and efficient professionals over the decades of its existence.
Anyway, I think I have written so much…… I gonna end my post here…. PS! I started my fast today. I wish everyone has a good ramadhan….. wassalam….

A Regret

WARNING: THIS POST WILL MAKE YOU BORE!!!

I opened my flash disk this morning then I tried to browsed my supposed proposal in my research subject last year in first semester in masteral at MSU Tawi-Tawi. I just realized today that I almost finished it before I went here to Zamboanga. Truly, regret always comes at last. I wouldn’t have an INC grade in research if I have finished it and submitted to our professor before I leave Bongao to take the Career Service Examination in October last year in Zamboanga. Gladly, I passed the said exam. In the University where I studied INC grades has a term, it would become 5.0 (failed) if it is not accomplish in two semesters (one year). Therefore, I should be at Bongao now so that I can work with my proposal to have a passing grade or so. And hopefully the professors their can still allow me to enroll even if the classes had started a month ago. I know I am so much late for enrollment, but I am praying that they can still consider me. I did well in my other subjects ‘cause I got high grades. I’m hoping that I can still continue my studies in public administration. Inshallah, I’ll be a part of the graduates in March 2013 receiving the certificate in governmental management. Only 30 units is required for this course. And if I can still have time to further my studies I would still enroll in academic year 2013 to obtained the masters degree in public administration major in organization and management. But that’s uncertain, am not really sure if I can still go on graduate school ‘cause my elder brother keeps on calling me to go to Malaysia to land a job there ‘cause he’s living there with his family and family-in-laws. That’s what he wants and so my parents too. They want me to go there and leave this country that gives no future to me. I also got tons of cousins and relatives working in Malaysia. Anyway, whatever paths I gonna take in this cycle called LIFE, I know that god Allah is always be there for me, I know that everything happens for a reason, and I know that there comes a right time for all of this.

Lubog na po ba ang Araw?

Subtitle: “Ang Kwento ni Kristina”
Story by Ahmad Musahari, Photos by Kartini Tahir

“Kuya, lubog na po ba ang araw?” Ang tanong niya sa akin…

 Bismillah.

Minsan sa ating buhay, kelan ba tayo huling naghintay ng paglubog ng araw?
Kelan ba tayo huling nagtaka bakit ang bagal minsan ng oras at minsan nama’y sadyang kay bilis nito?
Ilang ulit ba natin hiniling na sana ay matapos na ang isang nakakapagod na araw? 
Na sana ay tuluyan na tayong makauwi sa bahay at makapagpahinga na sa kubli ng luntiang gabi? 

Si Kristina

Ito si Kristina o Tin-Tin. Sampung taong gulang na bata na naninirahan sa may Pasay. Una namin siyang nakilala nung bumisita kami sa UP Diliman. Lumapit siya sa amin ng kaibigan ko upang bentahan kami ng kanyang panindang pantali ng buhok (na tig-sampung piso isa) at payong (2 makukulay na payong; di ko na natanong kung magkano isa).

Dun din siya nagsimulang magtanong sa amin.

“Kuya, yan po ba ang araw?” sabay turo sa may maliwanag na bahagi ng langit na natatabunan ng mga makulimlim na ulap.

“Oo. Pero di natin makita kasi nga maulap ngayon” sabi ko.

“Aah. Pag-umabot na po ba siya dun eh gabi na?” (turo naman sa medyo mababang bahagi ng langit).

“Uhm, Oo. Pag dumilim na, gabi na nga. Bakit may hinihintay ka ba?” sabi ni Kartini na kasama ko.

“Wala naman po…” tumingala siya sa langit kung saan banda ang araw ay nagpupumilit na magliwanag kahit na ito’y natatakpan ng makakapal na ulap. “Di po ba iikot yung araw dun, tapos babalik na naman ulit bukas? Nabasa ko yun sa libro.” At ngumiti siya sa amin.

 Sa kaunting pag-uusap pa, nalaman namin na nasa grade four na siya. Patay na ang parehong nanay at tatay niya nung “baby” pa daw siya. Yung lola nila ang nagpalaki sa kanila ng kuya niya. Patay na rin lola niya ngayon kaya dalawa na lang sila ng kuya niya (13 taong gulang) ang magkasama sa bahay nila. Pero ang mas masaklap pa dun eh sa susunod na araw ide-demolish na daw bahay nila. Ang lungkot ng kwento niya. Wala akong magawa kundi ang makinig na lang at maging isang kaibigan kahit sa mga sandaling iyon man lang…

Unti-unting namuo ang aking paghanga sa batang ito. Marahil oo, nakakaawa ang kalagayan niya, ngunit mas nakakahanga na sa kabila ng lahat ng iyon ay nagawa niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Hinarap niya ang mga pagsubok na iyon ng may tapang sa napakamurang edad. Ilan nga ba sa atin ang nakayang subukin iyon?

“Lubog na po ba ang araw?”

Sinamahan namin siya maglakad-lakad at sakaling makahanap ng mga bibili ng paninda niyang mga pantali ng buhok at payong. Habang naglalakad ay lumapit siya sa akin.


“Kuya, lubog na po ba ang araw?” ang biglang tanong niya.

Si Tin-Tin at ang kanyang “costumer”

“Huh? Hindi pa ata, kasi maliwanag pa naman.” Sabi ko. Nagtaka ako kung bakit niya tinatanong palagi kung lubog na ba ang araw. Pero di muna ako nagtanong kung bakit… Sino ba naman ang makikialam pa kung lulubog na nga ang araw? Eh ganun na talaga yun. Lulubog ang araw pag gabi na, at sisikat itong muli sa susunod na araw: hudyat ng isang panibago na namang simula.

Masaya siyang naglalakad kasama namin ni Kartini. Kung may nakikita siyang mga nagpapahinga sa may bench nilalapitan niya; kinakausap at binebentahan ng mga pantali. Minsan kagagaling niya lang sa isang “costumer”, nagtanong siya ulit sa amin:

“Hindi pa po ba lubog ang araw?”

“Hindi pa…” sagot naman namin habang nagtataka kung bakit masyado niyang inaalala ang paglubog ng araw. Kaya nagtanong kami, “Bakit mo ba palaging tinatanong kung lubog na ang araw?”

Doon ko napansin ang paglaho ng kanyang musmus na ngiti at napalitan ng napapagod niyang mga mata na noo’y tinatago niya pala sa amin kanina

“Kasi ho, kailangan makaabot ako ng P300 bago lumubog ang araw. Kundi, pagagalitan ako ng kuya ko…”

🙁

Si Kristina at ang Oblasyon

Nakaupo kami noon sa may hagdanan nagpapahinga.

“Ob-La-Syon.” Pabigkas niyang binasa ang nakapaskil sa may pantalan
“Ah! ito pala ang Obleysiyon!” galak na galak niyang sinabi sa amin ang kanyang nadiskubre. “Eh sino naman po yan?” (sabay turo sa istatwang kilalang-kilala nating lahat. Nasa may Oblation pala kami noon, nagpapahinga…)

Si Oble (at ang makulet na ibon)

“Yan si Oble,” pabiro kong sagot. 

“Palagi akong dumadaan dito pero di ko alam bat andyan siya… Bakit po ba siya nakaganyan?”

“Alam mo kung bakit? Kasi may hinihintay siya. Hinihintay niya ang pagbagsak ng ulan, kasi mahilig siyang maligo sa ulan…”

“Aaah. Ganun po ba? Kala ko patay na siya eh.” (ayan may naloko na naman akong bata. Mga kapatid, wag niyo to tularan…)

“Biro ko lang yun. Hehe. Ganyan na talaga siya. Yan ang istatwa ng UP.” Hindi siya tumawa. Parang mas gusto niya ata ang una kong sagot…

“Ano ka ba Ahmad,” sabi ni Kartini sa akin, “Wag mo ngang lokohin yung bata.”

“Sabi ko nga biro lang yun. Di bale, iba na lang itatanong ko… Tin-tin, ano ba gusto mo maging paglaki mo?”

“Huh? Ako po?”

“Oo. Ano pangarap mo?”

Napaisip siya… ilang saglit lang saka siya sumagot sa tanong ko.
“Wala po. Wala akong pangarap.”

“Eh? Hindi pwede yan… Dapat may pangarap ka. Dapat may gusto kang makamit sa buhay. Masarap mangarap Tin-tin. So ano ba gusto mo paglaki mo? :-)”

“Hmm” napaisip siya ulit (ang kulit ko kasi), “Gusto ko maging mayaman” (sabay todo ngiti sa akin).

“Aaah. Gusto mo maging mayaman? Sige, magiging mayaman ka rin balang araw.”

“Gusto ko rin maging katulad niya” may tinuro siya sa likod ko. Nilingon ko kung sino ba gusto niya maging katulad balang araw.

“Ah, sila ba? Gusto mo maging katulad nila? Mayayaman at may magagandang damit?” May mga “tourista” kasi na nagpapa-piktyur kay Oble. Akala ko yung mga studyanteng yun ang gusto niya maging.

“Hindi… Gusto ko maging katulad ng mama na naghihintay ng ulan.”

Si Oble pala.

Gusto niyang maging katulad ni Oble.
Na nasasabik sa paparating na ulan…
At hindi sa maagang paglubog ng araw…

                                                                      ====

Ito ang kwento ni Kristina. Isang pangkaraniwang bata na may pangkaraniwang kwento.
Isa lang naman siguro gusto naming iparating sa pamamahagi ng kwentong ito.

Pakinggan natin ang kwento ni Kristina at ang mga batang katulad niya. Marami tayong matututunan kahit sa pakikinig man lang.

Magpasalamat din tayo sa may Lumikha sa mga biyayang ating natanggap, at di na tayo nakaranas ng gaanong paghihirap sa buhay.

Magpasalamat tayo na may sarili pa tayong mga oras na magagamit sa ating pangaraw-araw na buhay. At di na natin kailangan itanong pa, kung kalian nga ba lulubog ang araw?

                                                        ====== Wakas =====

Tungkol sa may akda:

Si Ahmad ay isang mag-aaral sa UP Manila College of Medicine. Galing siyang Sulu. Si Kartini naman ay isang Intern sa Congressional Internship for Muslim Young Leaders (CIPYML) na programa ng USAID at ng House of Representatives. Galing naman siya sa Tawi-Tawi. Pareho nilang pangarap mag-aral sa UP Diliman.  Pareho silang nangangarap na magkaroon ng mas maunlad na komunidad sa kanilang mga probinsya.

Ang mga litrato dito ay pag-aari ni Ms. Kartini Tahir.

Si Ahmad, Si Kartini at ang ating bida, si Kristina.

P.S.

Nung pauwi na kami ni Kartini, kumain muna kami ng ice cream kasama ni Kristina… Eto ang huli niyang sinabi bago kami nagkahiwalay:

“Salamat po talaga. Ang bait ninyo pong dalawa (ehem.ehem) kasi naalala niyo pa rin pangalan ko.” (yung iba kasi sa atin ni hindi nga kumakausap sa kanya, yung pangalan pa kaya niya malalaman natin?) Tinanong niya kami kung ano mga pangalana namin, pagkatapos sabi niya (sabay ngiti)…

“Ido-drawing ko po kayo! Tapos ilalagay ko dito sa may mga poste para makita niyo.” 🙂

Hehe. Ang sweet ng batang yon.

Kaya kung sakaling may makakita man sa inyo ng pang-Grade4 na drowing sa mga poste diyan sa UP Diliman, pls do contact us po. Hehe. Salamat … 😀

The Middle East Government Directory 2012

The comprehensive guide to people in government and power in the Middle East!

The Middle East Government Directory 2012 is the definitive guide to people in power in the Middle East. All the top decision-makers are included in this one-volume publication, which details government ministries, departments, agencies, corporations and their connected bodies.

Each country chapter contains:

* a

Category: Uncategorized

As We Owned Culion

A traveler would not get enough of Coron’s humble beauty  in a day or two, not even a week. But since we already had a little dose of those main tourist spots, we opted to spend our last travel day in an island we barely know of, Culion. It was hard to convince our boatman to sail us to Culion at first. The June wind was in its maximum strength and that either we choose a nearer spot or hire a bigger boat instead. Negotiations after negotiations, he finally said yes! Waking up everyday in Coron is light. The intensity of good surprises awaits that washing our faces and brushing our teeth are enough for us to start. Two hours of shaky boat ride. The excitement is sometimes leaving us speechless in between sea bumps and photo shoots. There are only 4 spots in our goals in Culion that day. The century old church, the Fort established by the Spaniards, the infamous leprosarium and the Culion Archive and Museum. To our delight, these four are just stone throw away from each other. If we just got there before lunch, we could have had those 3 in an hour. From the port we walked. We of course insisted to walk since the church is just in sight. We were not bothered by the scorching heat of the sun for we were busy getting ourselves acquainted with the island. An after about 500 meters of the inclined slim road, we then reached the facade where everyone meets everyone. The church. Newly renovated, but the outer wall still reveals its age. Perhaps the grandest and the most beautiful structure in the island. Culion church also house the remains of its founder. A coffin you wouldn’t miss for it is situated near the main entrance. We made our exit on the far left door of the church, near the altar heading to the fort built by the Spaniards during their regime. Aside from the old thick walls, on the way up to the tower is a cannon older than us. The tower is overviewing, unfolding infront of us the hidden treasures of Culion in broad daylight. I don’t know, the feeling of being amazed all the time without even knowing beforehand its existence is ever haunting. Culion was once a leprosarium. Lepers all over the archipelago were brought here for rehabilitation under American Commonwealth of the Philippines. As part of the Calamian Group of Islands, I would have to say that Culion is part of Sulu Sultanate. As the Americans established a public health policy, segregating cases of leprosy, Culion was chosen to be the colony for lepers. Not all tourists and travelers get to visit Culion. Somehow the island has been long forgotten, outshined by Coron’s alluring nature. Despite of our boatman’s catatonic expression when we asked about the Culion Museum, it didn’t make us think twice. We are there already so we better get to see it, and it’s up to us to judge if it’s worth a visit or not. Perhaps, our boatman was used to tourists and not travelers. The leprosarium we caught is now a general hospital. According to the resident doctor, whom we had a quick chat with, the leprosy cases had dropped down already and that aside from minor physical deformities, most lepers are now under home medications as the spread is no longer a threat. So it is wise to transform the leprosarium to a hospital, with its pride, a hospital with modern facilities compared to other hospitals in the Calamian group of islands. And at the back of the hospital is the sole remainder of what was once a leprosarium. The Culion Archives and Museum. Well I must say, it was creepy. We were led to a dark room to watch a 10 minute brief history documentary. The goosebumps goes along with the texts and pictures plastered all over. Of how the early settlers managed the disease, pictures of uneven fingers, ears and limbs. Of how little kids smile without noses.. And other stuff that I chose not to dwell on since I can no longer take the past agony so I skipped my readings to how the Americans took over the land and introduced the (then experimental) treatment. Imagined, they have to mint their own coins to prevent the spread of leprosy. That’s how serious it was. Whew!  

Catatan Srikandi XIII

Catatan Srikandi XIII

“The Black Diary”

ku tuliskan riwayat silamku

dengan darah peperangan

biar hanyirnya membau perjuangan

“Hahahaha!Apa yang Siti merepek ni sayang…saya tidak ada apa-apa…,”Pong ketawa mengejek di dalam telefon.Saya benar-benar merasa jengkel dengan panggilan ‘sayang’.”Betul,kamu tidak ada apa-apa?”saya meminta kepastian.

“Wah…alangkah bertuahnya saya,tuan puteri raja sombong yang dahulunya jual mahal dengan saya,kini begitu mengambil berat terhadap saya yang hina ini…hahaha…!”Pong semakin galak mengetawakan saya.

“Sudahlah!”saya memutuskan talian telefon bimbit.Kalau saya sedang memegang gagang telefon,sudah tentu saya menghempaskannya sekuat hati biar pecah gegendang telinga Pong.Seperti yang dijangka,tak sampai beberapa saat,Pong membuat panggilan.Saya duduk dengan perasaan bengang.Sambil menjeling ke arah telefon bimbit,saya mengawal desahan nafas kemarahan saya perlahan-lahan.

Telefon bimbit semakin galak berbunyi tidak berhenti-henti.Saya semakin rimas.Saya menekan butang ‘call’.Sayup…sayup kedengaran suara Pong meminta ‘ampun’.

“Please…i’m so sorry…don’t treat me like this…Siti…please give me one chance….”

Ekor mata saya memandang ke sana sini.Kepala saya mula memikirkan apa hukuman yang harus saya kenakan kepada si jahat itu.Sambil tersenyum,saya mendekatkan bibir saya ke telefon.”Give me a favor...”

“Okay…okay….ingat tak kain suci yang terentang di atas palang kuil di Ranong?”

So..?”

“Saya akan beritahu siapa lukisan lelaki dalam rajah suci itu…”

Ah…dia pandai memancing saya!Memang saya begitu ingin tahu siapa lelaki misteri yang memegang senjata seakan keris dalam rajah kuno bertulisan skrip Khmer purba di atas kain lusuh yang tergantung terbuai-buai di palang kuil lama di Ranong tersebut.

“Cakaplah lagi pasal lelaki tu…”saya memancing kembali.

“Siti maafkan saya?”

“Cakap dulu!!”saya mula hilang sabar dengan pemuda Thailand itu.

“Okay…okay…menurut sumber dari sami tua di kuil berdekatan,memberitahu saya bahawa lelaki dalam rajah itu adalah salah seorang dari dua putera raja Sri Dharmaraja ketika era Siwichai.Namanya Indera Sairen..”

Mata saya bersinar.Masih terngiang-ngiang di telinga saya kata-kata lembaga yang menyerupai Pong di Gunung Jerai.

“Yang bunuh orang-orang kau ialah orang kau sendiri.Bukan kami.Dalangnya Putera Ligor,saudara raja kamu.Dia yang hasut Raja Siam…”

Apa yang berlaku antara Sri Dharmaraja dan Sukhotai beratus tahun dahulu selepas perpecahan wilayah-wilayah Segenting Kra milik Empayar Srivijaya dahulu?Apa yang dibisikkan oleh Sri Raja,raja terakhir Sri Dharmaraja kepada Chakrapat,raja Ayutthaya semasa raja Melayu itu hampir menghembuskan nyawa terakhirnya?Apa yang berlaku antara Ligor dan Kedah ketika raja Ligor (Sri Dharmaraja baru),Syariff Abu Bakar Syah mahu membebaskan diri dari pengaruh Thai?Mengapa negeri-negeri Melayu tidak membantu Ligor?

Saya semakin pening.Kisah-kisah sedih beratus-ratus tahun yang lampau itu bagaikan batu-bata di Baphuon,Kemboja ‘The biggest puzzle in the world’.

Malam itu,selepas solat maghrib,saya mensedekahkan al-fatihah kepada Allahyarham Nai Long Kassim dan umat Islam.Saya rasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh arwah.Walaupun anak cucu dan orang yang tidak ada kena mengena dengan waris raja Ligor itu kerap merepek-repek dan ‘over-acting’ sehingga mengaburkan sejarah sebenar,saya dapat merasakan beliau benar dalam beberapa hal.Tentang itu biar saya rahsiakan dahulu.Saya benar-benar terkilan kerana tidak dapat bersemuka dengan beliau.Saya rasa jika saya dapat bersemuka dan berbual-bual dengan beliau secara peribadi tanpa kehadiran ‘pembodek-pembodeknya’ yang merepek-repek itu,pasti saya dapat mencungkil rahsia besar hubungan Ligor dengan Kedah,Ayutthaya dan Chakri pada masa silam.Pasti saya dapat mencantum beberapa ‘puzzle’ yang hilang ditelan zaman.

Selepas solat,saya membuka laptop saya di atas katil.Saya masih memakai kain telekung saya,menggodek-godek laptop saya,membuka emel dan membalas yahoo messenger.Nampaknya ada emel baru.Ada seseorang hantar lagu pada saya.Saya mengklik ‘play’.

Lagu dari Tai Oratai – Wun Tee Bau Mee Ai.

Di dalam emel itu ada ‘caption’:Bila saya melihat Kanyaphak Suwankut,saya teringatkan kamu.Dia adalah artis kegemaran saya.Kamu faham maksud saya kan?

Saya pun terbaring di sisi laptop sambil melayan alunan lagu siam itu.Nadanya mendayu-dayu.Tiba-tiba telefon saya berbunyi.Si jahat itu lagi.Saya mengangkat panggilan.

“Seperti yang saya janjikan,saya akan beritahu kamu satu rahsia tentang kuil lama itu.Juga sejarah raja-raja Thai pada masa dahulu dengan negeri-negeri selatan (negeri-negeri Melayu),tentang ‘Krung Siwichai’ dan dinasti teratai Sri Thammasok…”

“Beritahu saya Pong,saya maafkan kamu…”perlahan suara saya.Air mata saya seperti mahu menitis.Tidak tahu mengapa.Adakah kerana alunan sayu lagu siam itu atau kerana saya begitu sensitif.

“Baiklah…owh sebelum itu saya ketika ini berada di dalam bilik di mana Goerge Coedes pernah bertugas…macam biasa,saya ni suka merayau-rayau…hahahaha,”Pong cuba membuat saya ketawa.

“……”

“Okay..okay…begini.Kira-kira 800 tahun yang lalu,beberapa kerajaan Thai telah terbentuk di atas tanah bekas wilayah-wilayah Empayar Khmer.Raja-raja Lanna dan Sukhotai sebenarnya ialah gabenor-gabenor di bawah empayar Khmer yang memberontak.Raja Mangrai telah menawan Haripunjaya,negarakota Mon di utara Siam.Secara automatik,Chiang Mai yang bersejarah jatuh ke tangan Lanna…”

Saya berbisik di dalam hati,Chiang Mai pernah di bawah raja-raja Chih Tu (Sriwijaya purba sebelum era Dapunta Sri Jayanasa).Suku Lawa yang merupakan pribumi Lawasangharata (nama lama Chiang Mai) berasal dari Kemboja sebelum bermigrasi ke utara.Nenek moyang suku ini adalah Austronesia (Melayu purba) sebelum berasimilasi dengan etnik Mon-Khmer.Dari nama ‘Lawa’ ini,suku Tai terawal tiba di Indochina,Lao,mendapat namanya.

“Sukhotai telah menjadikan Hamsavati sebagai negeri bawahannya,tindakan pertamanya menakluk kerajaan-kerajaan Mon di sekitar.Raja Wareru telah menduduki Martaban dari perpecahan empayar Pagan hasil pertolongan Sukhotai.Selepas itu mereka meluaskan pengaruh ke selatan.Kerajaan Suvarnabhumi dan Tambralingga,dua kerajaan legenda Indochina jatuh ke bawah pengaruh Sukhotai.Tambralingga pada mulanya adalah sekutu Sukhotai menentang sisa pengaruh Srivijaya,kemudian selepas bebas dari pengaruh Srivijaya,raja-rajanya mula tamakkan kuasa dan menguasai sehingga ke Temasik(Singapura lama).Sukhotai sudah lama mengintai peluang memiliki Tambralingga yang kini bergelar Nagara Sri Dharmaraja kerana pengaruh besarnya ke atas negeri-negeri Melayu.Siti telah maklumkan,Sri Dharmaraja punya pengaruh misteri ke atas kerusi emperor-emperor Angkor.Siapa yang duduk di atas Sri Dharmaraja,dia yang menentukan corak politik istana empayar Khmer.Ini tercatit dalam Prasasti Phimanakas di Kemboja.Dalam batu bersurat itu mengatakan bahawa Suryavarman I telah naik takhta Sri Dharmaraja pada tahun saka 924.Kita tahu Suryavarman I adalah emperor Angkor selepas itu.Siti tahu rahsia sebenar konflik antara Sukhotai dan Sri Dharmaraja?Sukhotai mahu menewaskan Khmer melalui Sri Dharmaraja.Apabila raja Chandrabhabu mangkat di Sri Lanka,Sukhotai melanggar Sri Dharmaraja tidak lama selepas itu.Sri Dharmaraja adalah ‘key point’ dalam konflik antara Thai-Khmer.Pengaruh Melayu Sri Dharmaraja amat kuat dalam istana Angkor,sejak raja pertamanya,Jayavarman II pernah tinggal di negeri-negeri Melayu dan pernah berlayar ke istana Srivijaya,ketika dinasti Sailendra memerintah.Ini adalah beberapa lama selepas catatan Mas’udi dalam “Meadows of Gold and Mines of Gems” yang terkenal itu diambil dari catatan seorang pengembara bernama Sulaiman pada tahun 851 Masehi.”

“Jadi apa kaitannya dengan lelaki dalam rajah itu?”saya menyoal.

“Itu adalah Putera Indera Sairen.Anak kepada raja dinasti teratai,Chandrabhanu.Dialah raja yang berhati mulia,mengajarkan ajaran Theravada kepada orang-orang Sukhotai.Indera Sairen ada seorang saudara bernama Indera Khao Kheo.Mereka berdua,mengikut legenda kami adalah jelmaan Buddha yang sejahtera.Mereka adalah dewa-dewa tempatan yang kini masih ada kultus di wilayah Nakhon Si Thammarat yang memuja mereka.”

Tiba-tiba saya dapat mengagak bahawa pada suatu masa,Sri Dharmaraja menguasai seluruh semenanjung Tanah Melayu dan juga mengawal empayar Khmer yang semakin melemah.Pengaruh wilayahnya amat luas ketika itu.Ini sebenarnya yang dimaksudkan ‘benua Siam’ oleh waris Raja Ligor itu.Sri Dharmaraja secara spesifiknya mengawal 12 negeri-negeri Melayu yang dilambangkan dalam takwim 12 haiwan mengikut kalendar penuaian padi Kedah Tua.Oh,sejarah Melayu begitu misteri dan mengasyikkan.

“Siti,ketika peperangan Burma-Siam (1568–1569),Ayutthaya telah kalah dalam Pengepungan Ketiga Ayutthaya.Siam menjadi negeri bawahan Burma.Raja Siam telah meminta bantuan dari negeri-negeri Melayu selatan Thai ketika itu.Sebenarnya hubungan negeri-negeri Melayu Segenting Kra dengan Ayutthaya baik ketika itu kerana ramai kerabat Ayutthaya awal adalah dari keturunan Nai dan Nang dari Sri Dharmaraja.Dalam Riwayat Sri Dharmaraja ada disebutkan tentang anak-anak angkat raja Ayutthaya sehingga mereka dibenarkan mengutip cukai dari 12 negeri Melayu bawahan Sri Dharmaraja bagi pihak Ayutthaya dari satu satu perjanjian sulit.”

“Perjanjian oleh siapa?”

“Pra Sodhanaraja,anak Sri Raja kepada raja Siam Ayutthaya.”

Saya hairan.Kini Ligor telah sah sebagai ‘supervizor’ baru bagi negeri-negeri Melayu utara.Dalam Sejarah Melayu,Sultan Melaka disebutkan bahawa berkata,’raja Benua Siam itu bukanlah orang lain kepada kita’.Ini bermakna ‘raja Benua Siam’ itu punya pertalian dengan Sultan Melaka dan orang Melayu.Sehingga tentera Melaka pernah berperang di bawah arahan ‘raja Benua Siam’ itu dalam kitab Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu).Apa semua ini?

Saya membuka kitab Undang-undang Kedah.Kitab ini punya rahsia besar hubungan negeri-negeri Melayu utara dengan Ligor dan negeri-negeri Melayu Segenting Kra.Kitab ini bagaikan perakam masa antara kita dengan negeri-negeri Melayu seperti Setul,Reman,Patani,Ligor,Singgora dan lain-lain yang telah lenyap dimakan zaman.Negeri Setul Mambang Segara terutamanya macam kerajaan di alam mimpi padahal pintu istananya masih tertayang di Muzium Negara.Jika anda lihat lambang Satun (Setul) di Thailand anda akan lihat gambar dewa laut.Itu adalah ‘Mambang Segara’ iaitu nama lama bagi kerajaan purba Setul.Sebahagian sejarah purba kita dipegang oleh orang Thai.

“Sebermula banyak emas ditempa Bunga Emas, dihantar ke Benua Siam Dua Puluh Emas masa Raja dahulu-dahulu, pada masa Sultan Muhammad Jiwa tambah sepuluh emas sebab sukar ia ditempahnya itu”

Apa semua ini?Mengapa mesti hantar bunga emas?

Saya membuka Hikayat Merong Mahawangsa,yang kronologinya melampui beratus-ratus tahun sebelum era Ligor dan Ayutthaya.(Tambralingga bermula 1 Masehi begitu juga Langkasuka,mengikut pendapat sarjana Barat)

“Tidak berapa lama setelah lengkap segala kelengkapan dan bingkisan serta beberapa pakaian yang akan dibalasnya kepada saudaranya negeri Kedah itu.Setelah diperbuat surat itu lalu diserahkan kepada utusan itu serta berpesan kepada saudaranya,”Barangkali kita beroleh putera maka hendaklah saudara kita perbuat beri seperti bunga emas dan bunga perak itu hantarkan mari kepada kita kerana pekerjaan itu amat kesukaan bermain akan dia.”

Mengapa tradisi menghantar bunga emas dan perak disebut dalam dua manuskrip ini?Apa rahsianya?Saya termanggu kebingungan.Satu adalah dokumen perundangan.Satu lagi bertaraf epik dan legenda.Tetapi tradisi menghantar bunga emas dan perak disebutkan.Ini adalah misteri.Jika saya memahami rahsia dan perlambangan di sebalik bunga emas dan perak,saya akan dapat mengorek rahsia suku Lawa,Langkasuka,raja-raja Chih-Tu dan Tambralingga.

Setelah membuat sedikit kajian,saya memahami beberapa perkara.Tradisi menghantar bunga emas dan perak memang tradisi Kedah Tua/Langkasuka dengan negeri-negeri Melayu Segenting Kra,ya seperti yang kita baca dalam Hikayat Merong Mahawangsa,dengan tujuan mengekalkan hubungan saudara.Raja Patani,Sri Dharmaraja punya kaitan dengan Kedah Tua.Dahulu raja Langkasuka menghantar bunga emas tanda hadiah menyambut kelahiran cucu anak-anaknya yang menjadi raja-raja Malay city-states di ‘benua Siam’.Dalam sejarah Indochina terdapat dua induk keturunan raja-raja yang memerintah sekitar utara semenanjung,Segenting Kra hingga ke Chiang Mai.Pertamanya Kedah Tua yang di dalam riwayat-riwayat Kemboja menyebutnya sebagai dinasti Ketomala.Keduanya ialah Chih-Tu (kerajaan Tanah Merah) di kawasan Kelantan-Patani sekarang yang menurunkan raja-raja Champa dan Funan (sejak dinasti Pan seperti Fan Shih Man,dikesan dalam pelbagai cross-reference riwayat berasal dari Chih-Tu atau Pan-pan di Kelantan).

Apabila Sri Dharmaraja menjadi besar sehingga menakluk seluruh semenanjung,Kedah tunduk dibawah pengaruhnya,pada masa yang sama tradisi menghantar bunga emas dan perak diteruskan.Kemudian setelah Sri Dharmaraja tunduk dibawah Ayutthaya,penghantaran bunga emas bukan lagi sebagai ikatan kekeluargaan namun sebagai simbol politik,tanda penyerahan atau cukai.Inilah yang tertulis dalam riwayat Sri Dharmaraja sebagai ‘menyimpan emas dan perak dalam simpanan kerajaan’.

“Awak baca diari itu.Buka mukasurat 422,”lelaki yang dipanggil Lonecryer itu berkata.

Ketika itu saya di Universiti Teknologi Mara Perlis di Arau.Di depan saya terdapat satu diari tebal yang usang.Saya berdebar-debar.Saya menyentuh diari itu.Nampaknya ia terdiri dari cantuman beberapa buku atau helaian-helaian kertas tambahan kepada satu diari induk,menjadikan ia semakin tebal.Tertulis di depannya:

by Lodgekeeper

Diari Lodgekeeper,bisik hati saya.Ini Diari Lodgekeeper.Oh,benarkan saya membaca bab ‘The Tabernacle of Melati and Mala’.Saya mahu lebih lagi pasal Soma,Ye ye dan Keturah.

Tetapi saya membuka mukasurat 422.

Ada sebuah peta di situ.Peta lama yang menggambarkan seluruh Indochina dan semenanjung Tanah Melayu.Tulisan di kiri kanan adalah dalam bahasa Sepanyol atau Portugis.Peta itu cukup tua,tetapi di belakangnya ada satu peta lain.Oh,salinan kepada peta Ptolemy,’Geographike Hyphegesis’.Saya melihat perkataan seperti Pulo Condo,Hujong Salang dan Kampong.

“Kenapa dengan peta ini?”Saya bertanya.

“Ini peta Ptolemy,ahli geografi Yunani,telah melukis peta ini seawal abad pertama Masehi berdasarkan beberapa peta lama yang lain dan catatan pengembara.Awak boleh lihat nama-nama tempat sekitar Asia Tenggara khasnya di semenanjung,Segenting Kra hingga ketengah Indochina berbau Melayu.Awak lihat nama-nama tempat seperti ‘Pulo’ ialah bermaksud Pulau dan ‘Jung’ bermaksud tanjung.Ini menunjukkan bahasa rakyat adalah bahasa Melayu tulen,cuma bahasa persuratan istana bercampur dengan Sanskrit atas faktor agama anutan.”

“Ada orang Melayu tinggal di sini masa tu?”Saya menunjukkan ke wilayah Tenasserim sekarang di Burma.

“Ya,si bertuah…”saya tersenyum dengan usikan Lonecryer.

“Ini semua ada Malay city-states yang bertaburan sepanjang Segenting Kra.Mereka macam Greece punya city-states atau Trojan atau Phoenicia.Ada city-states yang berperang sesama sendiri.Ada yang buat allied dan serang kelompok lain.It’s all about politics babe…”Lonecryer tersenyum kepada saya.

“Jadi apa tugasan saya kali ini?”tanya saya.

Lonecryer menunjukkan wilayah Hamsavati,Arakan,Ava dan Martaban juga Mandalay kemudian menunjukkan Chiang Mai,Luang Phrabang sehingga ke tengah Thailand.Kemudian menunjukkan kawasan Angkor di Kemboja.Jarinya terus menunjukkan wilayah Champa dan akhirnya berhenti ke tengah Segenting Kra.Dia bersuara:

“Ada rahsia beberapa kurun sebelum Masehi di tempat-tempat ini.Usia Langkasuka dan Tambralingga yang kita ketahui selama ini sebenarnya jauh ke belakang dan ini ada kaitan dengan pra-Sriwijaya.Jika kita tahu apa konflik yang berlaku antara Malay city-states di Indochina dan semenanjung pada masa lampau,kita akan tahu dengan siapa ketua-ketua puak Lao berurusan sehingga mereka menabalkan raja-raja mereka dengan gelaran ‘Mahkota orang-orang Mala’.Di sini ada salinan manuskrip dalam bahasa Pali kuno yang menceritakan catatan para sami pengembara dari Bihar.Mereka kononnya bertemu dengan beberapa raja di sekitar sempadan Burama-Thailand sekarang pada abad ketiga Sebelum Masehi.Buat rumusan darinya,”Lonecryer memberikan satu bungkusan bersaiz A4.

Saya mengambil bungkusan itu.”Baiklah,saya beransurlah kalau tidak ada apa-apa,”saya meminta diri.

Lonecryer mengangkat kening.”Hai,nak buat harta pulak.”

Saya buat-buat tak faham.”Apa dia?”

Lonecryer tersenyum panjang.Saya tak dapat menahan perasaan lalu menyerahkan Diari Lodgekeeper kepadanya.”Bukan diari ni diberi pada saya untuk kajian juga?”

Oh no…ini rahsia sulit.Saya bawa untuk tunjuk saja pada awak,Siti….”Lonecryer tersengih memandang saya.

Ketika Lonecryer berlalu menuju ke arah dewan makan asrama perempuan,saya hanya merenung sedih melihat diari yang berada di tangan lelaki itu.Saya mengertap bibir,sambil memandang couple-couple yang bersidai di Mushroom UiTM Arau.

Kisah-kisah sedih yang terjadi di Segenting Kra pada masa lalu menghantui saya.Saya hanya merenung salinan manuskrip aneh di depan saya.Sejarah Melayu benar-benar memabukkan saya dan hampir-hampir membuat saya kelemasan dan putus asa.

biar hanyirnya membau perjuangan

biar badinya mengasap kebangkitan

~The Naga King’s Daughter
The Ketomala & Tanamera Dynasty

Category: Uncategorized

Tok

Biologically mine has gone long ago.. from both sides of mak and ayah.. But I am so blessed to have another one coming.. recently.. she would wait the glance of my redsavvy at around 6pm every evening and wave to us – never fails.. at times, she would …

Category: Uncategorized

The Classic Pass

The Classic Pass – it is one of the oldest card sleights ever invented, and considered to be one of the most important techniques, the classic pass is older than any man alive today, it was first describe in the mid-18th century, then in 1876 it illustrated in Hoffman‘s Modern Magic, since then the classic pass has become an essential to card sleights, it has many variation, some of these are called, jiggle pass, riffle pass, brick pass and so on and so forth.


In my video, I used a little of jiggle pass and my personal touch to the pass, I first learned this technique way back 2005, but I only begun practicing it last November 2011, I was looking for new staff when I remember this move, so I immediately grab my deck and begun practicing.


The Classic Pass – once done correctly is considered to be one of the most invisible card sleights, it is also an effective card controls, manipulations, and sometime can also be used as color change, the classic pass is an angle prone, so you must know your right angle, and is done without notice.


After several months of practicing… I finally got the guts to upload it… I know it’s not yet polished and smooth… but still I uploaded it… because I know this is the only way for me to know if I improved or not, your comment really mean a lot.


So here it is. (Sorry for the poor quality)…

The Classic Pass
Thank you for watching.
D”N.