Category Archives: Halloween

HABAGATNONG HINAGAWHAW: Makahadlok

Mga batà naglaray aron makasulod sa ngiob nga gambalay diin naay makahadlok nga mga linalang nga dilì tinuod. Makahadlok gyod tuod mga dagwayng laksot nagpahipî sa ngiob ug moguhò sa takulahaw dungan sa sound effect nga kuyaw. Apan ang tinuod nga makahadlok tinuod nga kuyaw dilì ang mga dilì tinuod nga linalang nga nagpahipì sa […]

Spooktacular Halloween at Seda Hotel CDO – win an overnight stay!

It will truly be a spook-tacular Halloween on October 31, 2013 as Seda Hotel CDO holds its “Halloween Fright Night Costume Party“! Wear your scariest costume and party at Seda Centrio! For only Php 599 per person, you get to enjoy a sumptuous dinner buffet and a special Halloween cocktail. …