Category Archives: Unsay pulos

HABAGATNONG HINAGAWHAW: Unsay Pulos?

Unsay pulos, unsay kapuslanan sa duha ka buok ug tangkag pa gyod nga dalunggan kon walay katakos maminaw ug makadungog sa nagkadaiya nga mga tingog? Unsay pulos, unsay kapuslanan sa mata nga duha bisan og budlat pa kon dilì buot makakitâ ug dilì magpakabanâ sa dugô nga nagbanaw ug mga biniyaang nanagtuwaw? Unsay pulos, unsay […]